برای مشاهده لیست قیمت تشک رویال کلیک کنید

نحوی خوابیدن در بارداری

نویسنده: مدیریت سایت

نحوی خوابیدن در بارداری

 پزشکان تاٌکید زیادی دارن که خانم های باردار در دوران بارداری به هیچ عنوان بر روی شکم یا ستون فقرات نخوابند. خوابیدن بر روی ستون فقرات به سیاهرگ فشار وارد میکند. و معمولا باعث میشود صبح با احساس درد در ناحیه کمر و ستو فقرات و درد از خواب بیدار شوید.

پزشکان تاٌکید زیادی دارن که خانم های باردار در دوران بارداری به هیچ عنوان بر روی شکم یا ستون فقرات نخوابند. خوابیدن بر روی ستون فقرات به سیاهرگ فشار وارد میکند. و معمولا باعث میشود صبح با احساس درد در ناحیه کمر و ستو فقرات و درد از خواب بیدار شوید. خوابیدن بر روی شکم جنین را در شرایط نامناسب قرارمیدهد و برای جنین بسیار خطرناک است. بهترین وضعیت خواب برای خانم های باردار خوابیدن به پهلوست،در این شرایط استفاده از بالش های بارداری ترجیح داده میشود در غیر این صورت میتوانید چند بالش را بین زانوها و یک بالش کوچک را زیر شکم قرار دهید و از فشار به ستون فقرات جلوگیری کنید. تشکی را تهیه کنید که ستون مهره های شما را به خوبی حتماٌ پشتیبانی کند و گودی کمر را ازبین ببرد. رویه تشک باید از سفتی مناسب برخوردار باشد تا هنگام دراز کشیدن بر روی آن گود نشود و شیب نداشته باشد.

برای مطالعه و اقدام به خرید محصولات تشک رویال کلیک کنید .

تماس با کارشناس فروش