تشک ترک مدل 1

Yatak One 80

قیمت برای شما: 3,400,000 تومان

Yatak One90

قیمت برای شما: 4,200,000 تومان

Yatak One 120

قیمت برای شما: 4,600,000 تومان

Yatak One 140

قیمت برای شما: 5,300,000 تومان

Yatak One160

قیمت برای شما: 6,000,000 تومان

Yatak One 180

قیمت برای شما: 6,600,000 تومان

تشک ترک مدل 2

Yatak Two 80

قیمت برای شما: 3,700,000 تومان

Yatak Two 90

قیمت برای شما: 4,700,000 تومان

Yatak Two 120

قیمت برای شما: 5,400,000 تومان

Yatak Two 140

قیمت برای شما: 6,500,000 تومان

Yatak Two 160

قیمت برای شما: 7,000,000 تومان

Yatak Two 180

قیمت برای شما: 8,200,000 تومان

تشک ترک مدل 3

Yatak Three 80

قیمت برای شما: 4,900,000 تومان

Yatak Three 90

قیمت برای شما: 5,600,000 تومان

Yatak Three 120

قیمت برای شما: 6,400,000 تومان

Yatak Three 140

قیمت برای شما: 7,200,000 تومان

Yatak Three 160

قیمت برای شما: 8,700,000 تومان

Yatak Three 180

قیمت برای شما: 9,900,000 تومان

تشک ترک مدل 4

Yatak Four 80

قیمت برای شما: 5,500,000 تومان

Yatak Four 90

قیمت برای شما: 6,300,000 تومان

Yatak Four 120

قیمت برای شما: 7,200,000 تومان

Yatak Four 140

قیمت برای شما: 8,700,000 تومان

Yatak Four 160

قیمت برای شما: 9,900,000 تومان

Yatak Four 180

قیمت برای شما: 11,300,000 تومان

تشک ترک مدل 5

Yatak Five 80

قیمت برای شما: 6,600,000 تومان

Yatak Five 90

قیمت برای شما: 7,200,000 تومان

Yatak Five 120

قیمت برای شما: 8,300,000 تومان

Yatak Five 140

قیمت برای شما: 10,500,000 تومان

Yatak Five 160

قیمت برای شما: 12,500,000 تومان

Yatak Five 180

قیمت برای شما: 14,500,000 تومان

تشک ترک مدل 6

Yatak Six 80

قیمت برای شما: 7,500,000 تومان

Yatak Six 90

قیمت برای شما: 8,250,000 تومان

Yatak Six 120

قیمت برای شما: 9,700,000 تومان

Yatak Six 140

قیمت برای شما: 11,900,000 تومان

Yatak Six 160

قیمت برای شما: 14,000,000 تومان

Yatak Six 180

قیمت برای شما: 15,000,000 تومان

تشک ترک مدل 7

Yatak Seven 80

قیمت برای شما: 8,300,000 تومان

Yatak Seven 90

قیمت برای شما: 9,100,000 تومان

Yatak Seven 120

قیمت برای شما: 10,000,000 تومان

Yatak Seven 140

قیمت برای شما: 15,000,000 تومان

Yatak Seven 160

قیمت برای شما: 15,800,000 تومان

Yatak Seven 180

قیمت برای شما: 17,900,000 تومان

تشک ترک مدل 8

Yatak Eight 80

قیمت برای شما: 11,500,000 تومان

Yatak Eight 90

قیمت برای شما: 13,100,000 تومان

Yatak Eight 120

قیمت برای شما: 14,100,000 تومان

Yatak Eight 140

قیمت برای شما: 16,600,000 تومان

Yatak Eight 160

قیمت برای شما: 19,000,000 تومان

Yatak Eight 180

قیمت برای شما: 22,300,000 تومان

تشک ترک مدل 9

Yatak Nine 80

قیمت برای شما: 12,400,000 تومان

Yatak Nine 90

قیمت برای شما: 14,200,000 تومان

Yatak Nine 120

قیمت برای شما: 17,500,000 تومان

Yatak Nine 140

قیمت برای شما: 20,000,000 تومان

Yatak Nine 160

قیمت برای شما: 23,200,000 تومان

Yatak Nine 180

قیمت برای شما: 27,000,000 تومان

مدل پاکت اسپرینگ دوبل

نویسنده: الله وردی

تشک رویال

تشک آی یاتاک ترک

مدل پاکت اسپرینگ دوبل

 • دارای 120 ماه گارانتی

 • پارچه گرد بافت الوورا
 • مخصوص تشک قابل شستشو ضد حساسیت و باکتری
 • یک لایه الیافت پلی استن 200 گرمی ضد حساسیت و ضد باکتری برای کیلتینگ
 • یک لایه اسفنج 12 میلی متری برای کیلتینگ
 • لایه ترموباند 40 گرمی ضد تعریق
 • یک لایه ریباند 80 کیلوگرمی به ارتفاع 3 سانتی متر
 • لایه پد هوشمند در یک سطح تشک به ارتفاع 6 سانتی متر
 • فنرهای منفصل در پاکت های اپان باند
 • اسفنج دیواره به قطر 6 سانتی متر
 • ارتفاع تشک 1+35 سانتی متر

 

 • تشک پاکت اسپرینگ دوبل با پارچه گرد بافت الوورا با دو رویه متفاوت که در یک سطح رویه نرم اما کاملا طبی و ارتوپد یک به دلیل داشتن 6 سانتی متر فوم هوشمند که با قرارگیری وزن و درجه حرارت بدن ستون فقرات را در وضعیت عملکرد یعنی همان مقدار انحنایی که که در حالت ایستاده در کمر وجود دارد قرار میدهد و در سطح دیگر با استفاده از یک لایه ریباند ضد حساسیت بستری نسبتا سفت طبی را فراهم می سازد.

 

 

 

تماس با کارشناس فروش