تشک ترک مدل 1

Yatak One 80

قیمت برای شما: 3,400,000 تومان

Yatak One90

قیمت برای شما: 4,200,000 تومان

Yatak One 120

قیمت برای شما: 4,600,000 تومان

Yatak One 140

قیمت برای شما: 5,300,000 تومان

Yatak One160

قیمت برای شما: 6,000,000 تومان

Yatak One 180

قیمت برای شما: 6,600,000 تومان

تشک ترک مدل 2

Yatak Two 80

قیمت برای شما: 3,700,000 تومان

Yatak Two 90

قیمت برای شما: 4,700,000 تومان

Yatak Two 120

قیمت برای شما: 5,400,000 تومان

Yatak Two 140

قیمت برای شما: 6,500,000 تومان

Yatak Two 160

قیمت برای شما: 7,000,000 تومان

Yatak Two 180

قیمت برای شما: 8,200,000 تومان

تشک ترک مدل 3

Yatak Three 80

قیمت برای شما: 4,900,000 تومان

Yatak Three 90

قیمت برای شما: 5,600,000 تومان

Yatak Three 120

قیمت برای شما: 6,400,000 تومان

Yatak Three 140

قیمت برای شما: 7,200,000 تومان

Yatak Three 160

قیمت برای شما: 8,700,000 تومان

Yatak Three 180

قیمت برای شما: 9,900,000 تومان

تشک ترک مدل 4

Yatak Four 80

قیمت برای شما: 5,500,000 تومان

Yatak Four 90

قیمت برای شما: 6,300,000 تومان

Yatak Four 120

قیمت برای شما: 7,200,000 تومان

Yatak Four 140

قیمت برای شما: 8,700,000 تومان

Yatak Four 160

قیمت برای شما: 9,900,000 تومان

Yatak Four 180

قیمت برای شما: 11,300,000 تومان

تشک ترک مدل 5

Yatak Five 80

قیمت برای شما: 6,600,000 تومان

Yatak Five 90

قیمت برای شما: 7,200,000 تومان

Yatak Five 120

قیمت برای شما: 8,300,000 تومان

Yatak Five 140

قیمت برای شما: 10,500,000 تومان

Yatak Five 160

قیمت برای شما: 12,500,000 تومان

Yatak Five 180

قیمت برای شما: 14,500,000 تومان

تشک ترک مدل 6

Yatak Six 80

قیمت برای شما: 7,500,000 تومان

Yatak Six 90

قیمت برای شما: 8,250,000 تومان

Yatak Six 120

قیمت برای شما: 9,700,000 تومان

Yatak Six 140

قیمت برای شما: 11,900,000 تومان

Yatak Six 160

قیمت برای شما: 14,000,000 تومان

Yatak Six 180

قیمت برای شما: 15,000,000 تومان

تشک ترک مدل 7

Yatak Seven 80

قیمت برای شما: 8,300,000 تومان

Yatak Seven 90

قیمت برای شما: 9,100,000 تومان

Yatak Seven 120

قیمت برای شما: 10,000,000 تومان

Yatak Seven 140

قیمت برای شما: 15,000,000 تومان

Yatak Seven 160

قیمت برای شما: 15,800,000 تومان

Yatak Seven 180

قیمت برای شما: 17,900,000 تومان

تشک ترک مدل 8

Yatak Eight 80

قیمت برای شما: 11,500,000 تومان

Yatak Eight 90

قیمت برای شما: 13,100,000 تومان

Yatak Eight 120

قیمت برای شما: 14,100,000 تومان

Yatak Eight 140

قیمت برای شما: 16,600,000 تومان

Yatak Eight 160

قیمت برای شما: 19,000,000 تومان

Yatak Eight 180

قیمت برای شما: 22,300,000 تومان

تشک ترک مدل 9

Yatak Nine 80

قیمت برای شما: 12,400,000 تومان

Yatak Nine 90

قیمت برای شما: 14,200,000 تومان

Yatak Nine 120

قیمت برای شما: 17,500,000 تومان

Yatak Nine 140

قیمت برای شما: 20,000,000 تومان

Yatak Nine 160

قیمت برای شما: 23,200,000 تومان

Yatak Nine 180

قیمت برای شما: 27,000,000 تومان

تشک کامفورت پد دار

نویسنده: مدیریت سایت

تشک رویال

تشک آی یاتاک

مدل کامفورت پد دار

  • دارای 60 ماه گارانتی
  • پارچه گرد بافت مخصوص تشک
  • یک لایه الیاف ضد حساسیت 200 گرمی
  • یک لایه اسفنج 12 میلی متی برای کیلتینگ
  • لایه ترموباند 40 گرمی ضد تعریق
  • لایه پد اضافی ارتجاعی مخصوص
  • اسفنج ریباند 80 کیلویی 15 سانتی
  • یک لایه الیاف فشرده ضد حساسیت و ضد باکتری
  • یک لایه اسفنج 30 کیلوگرمی 3 سانتی متری
  • ارتفاع تشک 1+27 سانتی متر

 

 

تماس با کارشناس فروش